Zubní dům

NABÍZENÉ VÝKONY

Naším cílem je poskytovat komplexní zubní péči na co nejlepší úrovni v přátelském a klidném prostředí. Ke každému pacientovi se snažíme přistupovat individuálně a přizpůsobit se jeho přáním a požadavkům.

 • Prevence

  Máme velkou radost z každé dobře zhotovené výplně, z každé odevzdané přesně sedící korunky, či z každého úspěšně vhojeného implantátu. Největší potěšení nám ale udělá poučený pacient, který se sám aktivně stará o zdraví svého chrupu a který žádnou z výše popsaných věcí už dále nepotřebuje. Naučte se jak o svůj chrup správně pečovat, choďte pravidelně na dentální hygienu a na pravidelné preventivní prohlídky. Čas, energie a peníze, které investujete do sebe ve formě prevence se Vám v budoucnu mnohokrát vrátí.

 • Výplně

  Tvrdé zubní tkáně poškozené kazem, je nutno co nejdříve odstranit a zabránit tím jeho dalšímu šíření a z toho plynoucích komplikací. Tyto tkáně se poté musí nahradit nějakým umělým materiálem. Výplní. S volbou materiálu pro konkrétní defekt Vám poradí lékař. Dnes používáme nejčastěji fotokompozita (bílé výplně). Tyto materiály mají podobné mechanické vlastnosti jako přirozené zubní tkáně a mají schopnost se s nimi velice pevně spojit. Tímto tvoří zbylé tkáně a fotokompozitní výplň harmonický, biokompatibilní celek a obnoví funkci zubu. Další výhodou je jejich přirozený vzhled. Při zhotovování této výplně musí být v operačním poli absolutní sucho, což zvyšuje náročnost provedení. V některých případech, kdy je tato podmínka splnitelná obtížně, či sucho vůbec zajistit nelze, volíme materiály a postupy jiné. Z dalších materiálů pro výplně používáme amalgám a skloionomerní cementy.

 • Endodoncie

  Nebo take ošetření kořenových kanálků. Zubní dřeň může být postižena zánětem. Nejčastěji tento zánět vyvolají bakterie zubního kazu, který postupuje zubními tkáněmi do hloubky. Neléčený zánět dřeně může způsobovat značné bolesti a v další fázi vede k odumření dřeně. Mrtvá tkáň uvnitř zubu se stává ideálním prostředím pro bakterie a způsobuje zánět, který se šíří do okolní kosti. Zánět okostice. Váček. Jedním z řešením tohoto problému je vyčištění infikovaných zubních kanálků, jejich dezinfekce a hermetické zaplnění. Jiným řešením je extrakce (vytažení) zubu.

 • Protetika

  Co když je defekt na zubu už příliš velký na to, aby se dal jednoduše vyřešit výplní? Nebo chybí zub celý? A nebo jich chybí vícero, či dokonce všechny? Takovéto defekty se řeší pomocí zubních náhrad. Každá takováto náhrada je jedinečná, na míru zhotovená a téměř celá ručně vyrobená zubním technikem. Mezi nejčastější protetické náhrady řadíme korunkové onlaye, korunky, můstky a snímatelné náhrady. Onlay je zjednodušeně řečeno rozsáhlá výplň, kterou už není možno zhotovit přímo v ústech. Je vyrobena v laboratoři a v ordinaci se na poškozený zub pevně nalepí. Korunka kryje celou zubní korunku a tvoří tak jakýsi nový, ochranný plášť zubu. Můstek nahrazuje chybějící zuby tak, že zuby v okolí mezery se opatří korunkami a chybějící zub je nahrazen takzvaným mezičlenem. Falešným zubem, který je spojen s korunkami a “přemosťuje” mezeru. Snímatelné náhrady jak napovídá název, si pacient může kdykoliv sundat a nasadit.

 • Chirurgie

  Obor chirurgie asi netřeba představovat. Mezi nejčastější výkony v naší praxi řadíme běžné extrakce, chirurgické extrakce, resekce kořenového hrotu. Dále zákroky na měkkých tkáních jako úprava uzdiček a krytí odhalených krčků. Nebo také náhrada ztracených zubů pomocí implantátů. Zubní implantát je zjednodušeně řešeno titanový šroub, který se inzeruje do kosti místo chybějícího zubu. Na tento šroub je poté zhotovena korunka. Může sloužit i jako pilíř můstku, nebo pilíř pro snímatelnou náhradu.

 • Parodontologie

  Tkáně kolem zubu, které se podílejí na jeho pevném uchycení a správném fungování jsou dáseň, přilehlá kost a drobná vazivová vlákna, pomocí kterých je zub ke kosti přichycen. Tyto tkáně nazýváme parodont a jejich onemocnění parodontitis. Počeštěno parodontóza. Pokud je dáseň u krčku zubu něčím drážděna, zanítí se. Mezi nejčastější příčiny dráždění patří zubní kámen a zubní plak. Zanícená dáseň je zarudlá, více krvácí a může bolet. Neléčený zánět dásně se po určité době přenáší na kost a závěsný vazivový aparát a tyto struktury reagují tak, že začnou kolem zubu rezorbovat. Ustupovat. Zub začíná být v lůžku pohyblivější, viklavý a na konec může i vypadnout. Léčením tohoto i jiných nemocí parodontu se zabývá parodontologie.