NABÍZENÉ VÝKONY

Naším cílem je poskytovat komplexní zubní péči na co nejlepší úrovni v přátelském a klidném prostředí. Ke každému pacientovi se snažíme přistupovat individuálně a přizpůsobit se jeho přáním a požadavkům.

Nabízené výkony

 • Prevence

  Pravidelné a pečlivě prováděné preventivní prohlídky, které odhalí jakýkoliv problém v samotném počátku, jsou spolu s dentální hygienou klíčem ke zdraví dutiny ústní.

 • Záchovná stomatologie

  Řeší defekty zubních tkání, které má nejčastěji na svědomí zubní kaz. Mezi nejčastější výkony tohoto oboru patří výplně. Při terapii je postižená tkáň ze zubu odstraněna a nahrazena jiným, umělým materiálem. Další příčinou těchto defektů je úraz, nebo se může jednat o vrozené vady.

 • Endodoncie

  Zabývá se onemocěním zubní dřeně. Mezi nejčastější výkony tohoto oboru spadá ošetření kořenových kanálků zubu. Zanícená, či odumřelá zubní dřeň, která může být zdrojem další infekce a bolesti, je ze zubu odstraněna. Kořenové kanálky pročištěny, desinfikovány a hermeticky uzavřeny, aby se zabránilo reinfekci.

 • Protetika

  Řeší větší defekty zubů, či chrupu jako celku za pomoci zubních náhrad, které jsou zhotovovány mimo ústa pacienta v zubní laboratoři, či za pomoci CEREC systému. Patří sem například korunky, můstky, či snímací náhrady.

 • Chirurgie

  Zakončuje spektrum našich výkonů. Nejčastěji se jedná o extrakce zubů a náhrady chybějících zubů pomocí dentálních implatnátů.